Vjenčanja u matičnim uredima u Bosni i Hercegovini

Maticni ured Bosna i HercegovinaVjerovatno vam je već poznato, ali spomenućemo da se brak može sklopiti u građanskom i vjerskom obliku! Građanski oblik braka sklapa se isključivo pred matičarem, dok se vjerski oblik braka sklapa pred službenikom vjerske zajednice koja sa našom državom ima uređene pravne odnose. Osobe koje sklapaju brak u građanskom obliku mogu, prije ili poslije čina sklopiti vjerski brak po propisima vjerske zajednice kojoj pripadaju.
U Bosni i Hercegovini 20. juna 2005. godina na snagu je stupio novi Porodični zakon, čija je primjena počela 28. decembra 2005. Po ovom zakonu matičar je dobio status državnog službenika, što u prevodu znači da matičar vrši prijem dokumentacije, zakazuje vjenčanje uz saglasnost bračnog para, obavlja čin zaključenja braka i izdaje vjenčani list.

Maticni ured Bosna i HercegovinaNoviteti koji je donio ovaj zakon, a koje će najsigurnije zanimati buduće bračne parove, odnose se na to da mladenci namjeru stupanja u brak, trebaju saopćiti matičaru 30 dana ranije.
Osim toga, vjerenici mogu sklopiti i pred-bračni ugovor o regulisanju imovinsko-pravnih odnosa, prilikom sklapanja braka i tokom trajanja bračne zajednice. To se još uvijek može uraditi na Sudu, dok se ne ustanovi institucija notara.
Prije stupanja u bračnu zajednicu, mladenci se između ostalog, sporazumijevaju i o zajedničkom prezimenu! Zakon pruža sljedeće mogućnosti:
1. da svako zadrži svoje prezime,
2. da kao zajedničko prezime uzmu prezime jednog od njih,
3. da kao zajedničko uzmu oba prezimena,
4. da samo jedno od njih svom prezimenu doda prezime bračnog druga.

Maticni ured Bosna i HercegovinaU slučaju sporazuma o uzimanju oba prezimena za zajedničko prezime, mlada i mladoženja odučuju koje će prezime koristiti na prvom, a koje na drugom mjestu.
Koje su pretpostavke za sklapanje braka?
Pretpostavke za sklapanje braka zakonom su određeni uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi sklopljeni brak imao pravne učinke i da bi bio valjan, a to pretpostavlja:
- da su osobe koje sklapaju brak različitog spola
- da su mladenka i mladoženja izjavili svoj pristanak za sklapanje braka
- daje pristanak izjavljen pred matičarem

Ko može sklopiti brak?
Brak mogu sklopiti osobe koje su navršile 18 godina života i koje nisu potpuno lišene poslovne sposobnosti ili nesposobne za rasuđivanje.
Ko ne može sklopiti brak?
- osobe koje su već u braku
- osobe kojima je oduzeta poslovna sposobnost ili koje su nesposobne za rasuđivanje, osim ako Sud u vanparničnom postupku dozvoli sklapanje braka.
- krvni srodnici do četvrtog koljena
- usvojilac i usvojenik u slučaju nepotpunog usvojenja
- brak ne može biti sklopljen između svekra i snahe, zeta i punice, oćuha i pastorke, maćehe i pastorka, bez obzira da li je raniji brak okončan.
- maloljetne osobe (koje nisu navršile 18 godina), osim ako sud u vanparničnom
postupku ne donese odluku da su mla¬denci spremni za bračnu zajednicu.

Dokumenti potrebni za sklapanja braka.
Dokumantacija koju je potrebno predati matičaru, zavisi od toga da li su mladenci državljani BiH ili ne.

Za državljane BiH:
- potrebni su rodni listovi za mladence, koji nisu stariji od 6 mjeseci
- uvjerenje o državljanstvu
- kopija ličnih karata mladenaca i svjedoka, koji ne mogu biti mlađi od 18 godina.

Za strane državljane:
- internacionalni rodni list
- državljanstvo
- potvrda da je slobodnog bračnog stanja
- odobrenje svoje zemlje za sklapanje braka sa našim državljaninom
- fotokopija pasoša
- fotokopija kartona prijave stranca
- poželjno je da svi obracsi budu na internacionalnim obrascima, a ukoliko nisu moraju imati pečat "Apostille".

Vjenčanje u Općini moguće je zakazati srijedom i subotom. Ukoliko želite imati vjenčanje nekim drugim danom, osim nedjelje, usluge matičara plaćaju po ustanovljenom cjenovniku, Takođe, izlazak matičara van službenog prostora se plaća, po već ustanovljenom cjenovniku, a tu informaciju potražite u matičnom uredu općine kojoj pripadate.

Preuzeto iz magazina "Svijet Vjenčanja"