Restoran MATANOVI DVORI
FIRMA: Restoran MATANOVI DVORI

ADRESA: StojkoviŠi bb, Novi Travnik
TELEFON: +387 (0)30 792-705
GSM: +387 (0)63 333-676
Informacije: Vršimo usluge izdavanja sale do 100 mjesta za potrebe svadbi, krštenja i sl.
Radno vrijeme: 09:00-23:00
Restoran Matanovi dvori Novi Travnik Restoran Matanovi dvori Novi Travnik Restoran Matanovi dvori Novi Travnik

Restoran Matanovi dvori Novi Travnik Restoran Matanovi dvori Novi Travnik Restoran Matanovi dvori Novi Travnik

Restoran Matanovi dvori Novi Travnik Restoran Matanovi dvori Novi Travnik Restoran Matanovi dvori Novi Travnik